16 ianuarie 2013

Bucurestii Vechi - episod 1

Am găsit o serie de imagini interesante în cartea Bucureștii Vechi - schiță istorică și urbanistică, publicată în anul 1932 de prof. Constantin Moisil:

1. Vederea Bucureștiului - sec XIX (Czerny Bielitz) - Col. Muzeului Municipal

2. Vederea Bucureștilor - sec XVIII - Pecters Col. Olszewski

3. Bucureștii văzuți înspre Curtea Arsă (Nouă) - după Michel Bouquet 1840
- cred ca in centrul este Dealul Mitropoliei iar in dreapta este Mănăstirea Radu Voda - via wiki

4. Mănăstirea Radu-Vodă (ruinată) - Col. Arhivelor Statului

5. Mitropolia - biserica și interiorul mănăstirii - după Ionescu Gion - Istoria Bucureștilor

6. Paraclisul Mitropoliei

7. Biserica Sf. Spiridon Nou înainte de restaurare - Col. Capşa

8. Bucureștii pe la 1870 (de L. Breton) - Col. Muzeului Municipal

9. Mănăstirea Mihai Vodă - Col. Muzeului Municipal

10. Bucureștii vechi - Centrul și împrejurimile Curții Domnești 
- după planul lui Rudolf Artur Borroczyn

Legendă - 
1. Biserica Curtea Veche (Sf. Anton); - 2. Hanul. Șerban Vodă; - 3. Biserica Gheormei Banul (sau Grecilor);
4. M-rea Stavropoleos; - 5. Hanul Constantin Vodă (demolat in 1862 - acum Muzeul National de Istorie);
6. Biserica și Hanul Zlătari; - 7. Biserica si Hanul Sf. loan cel Mare (demolata in 1875 - azi Palatul CEC);
10. Biserica Sf. Nicolae (Şelari); - 11. Hanul Colţea; - 12. Palatul mic Brâncoveanu - demolat in 1912, pe locul lui este imobilul Gioconda - 13. Biserica Sf. Gheorghe Nou;
14. Hanul Papazoglu - construit in 1780 de Hagi Dumitrache Papazoglu in mahalaua Sf. Gheorghe Vechi. Hanul a fost distrus de marele foc din anul 1847 iar prin 1900 pe locul hanului, generalul Sachelarie Razvan a ridicat pe locul lui o clădire de raport afectata de cutremurul din 1977 - via Istoricul Hanurilor Bucureştene - George Potra;
15. Biserica Stelea - a fost ridicata de Spătarul Stelea, între anii 1577-1582. Marele incendiu din 1847 a distrus si biserica Stelea, o parte din arhiva acesteia si a obiectelor de cult au fost aduse la Manastirea Radu Voda. Situându-se în apropierea bisericilor Sf. Vineri, Vergului (Sf. Mina), Sf. Gheorghe Vechi, nu a mai fost reconstruit fiind demolată in ianuarie 1850. -
16. Biserica Sf. Gheorghe Vechi; - 17. Biserica Sf. Vineri demolata in 1987; - 18. Hanul Manuc;
19. Biserica Sf. loan Nou translatata în 1986; 20. Agia; - 21. Mănăstirea Mihai Vodă;
22. Curtea Arsă; - 23. Mănăstirea Sfinții Apostoli; 24. Mănăstirea Antim translatata in 1985;
25. Curtea Judecătorească azi Palatul Justitiei - Curtea de apel București
26. Biserica și azilul Doamna Bălașa; - 27. Spitalul Brâncovenesc demolat in 1984
28. Palatul mare Brâncoveanu (Bibescu) - 29. Mitropolia; - 30. Mănăstirea Sf. Ecaterina;
31. Mănăstirea Sf. Spiridon Nou; - 32. Mănăstirea Radu-Vodă.

- va urma


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu