30 aprilie 2013

Bucuresti - Cutremur 1977

Am găsit o serie de imagini cu imobilele afectate de cutremurul din 4 martie 1977:

1. - Bloc Wilson - bd. Nicolae Bălcescu
  link google maps

2. - Bloc Wilson

3. - Palatul Societății Acțiunea Economica a României  - peste drum de Blocul Wilson
- link google maps

4. - Blocul Dunărea - zona Universitate
- link google maps

5. - 

6. - 

7. - Blocul Simu - bd. Magheru lângă Lido
- link google maps

8. - Blocul Simu

9. - Blocul Simu

10. - Blocul Casata - lângă metrou Piața Romană
- link google maps

via archive.org
- mai multe pe rezistenta.netmuzeuldefotografie.ro

22 aprilie 2013

Istoria Bibliotecii Central Universitare (B.C.U.)


M-am gândit că Biblioteca Central Universitară (fostă Fundația Universitară Carol I) merită mai multă atenție aşa că i-am rezervat un articol inspirat de turul pietonal TiB - Bucuresti Calea Victoriei.

1. Fundaţiunea Regală - 1927

Regele Carol I, care a condus ţara între 1866– 1914, afirma în 1891 într-o scrisoare adresată prim ministrului Lascăr Catargiu că s-a hotărât să-și lege numele de un lăcaș de cultură grandios "întemeiat întru folosul junimii universitare, la împlinirea a 25 de ani ai Domniei Mele și alegând Noi Înșine locul viitoarei clădiri, am vroit ca ea să se ridice aproape de reședinţa Noastră, adică sub ochii și sub ocrotirea Noastră" adică peste drum de Palatul Regal.

2. Fundațiunea Universitară Carol I 
imagine realizată de Alexandru Antoniu (1860 - 1925) - via wikipedia

3. - Fundațiunea Universitară Carol I și Palatul Regal

Construcţia Fundației Carol I a durat între 1891- 1893, inaugurarea s-a făcut în iunie 1895 întrucât studenţii, susţinători ai Partidului Liberal, hotărâseră să nu calce pragul bibliotecii și să refuze darul monarhiei, însă, pentru acele timpuri imobilul era socotit atât de luxos, încât puţini au rezistat dorinţei de a-l vedea.

Fundaţia Carol I s-a ridicat pe locul casei boierești cam "dărăpănată și șubredă" a caimacamului Iancu Manu, fondatorul Societăţii Filarmonice.
Mai sus aveţi o imagine în care apare corpul inițial al Fundației în formă de L, cu faţadă şi intrare dinspre Strada Vămii (azi Dem. I. Dobrescu), rotonda legând aripa principală de cea din Strada Clemenţei (azi str. C. A. Rosetti), care se termina printr-un calcan spre proprietatea lui Grigore Păucescu.
Parterul imobilului era prevăzut cu spaţii comerciale care aduceau un venit considerabil deși Fundaţia era susținută de subvenția regală. Vitraliile clădirii, care reprezentau voievozi români, erau copii ale frescelor de la Mănăstirea Curtea de Argeș.

Concepţia edificiului a fost încredinţată arh. francez Paul Gottereau care în 1882 a realizat proiectul vechiului Palat Regal, în 1897 a Palatului Casei de Depuneri, Consemnaţiuni și Economii (C.E.C) și în 1886 a Ateneului Român.

Înainte de 1911 întreaga piaţă de astăzi era ocupată de proprietatea familiilor Creţeanu, Ioanid şi Lahovary,  astfel de pe Calea Victoriei nu se vedea decât rotonda clădirii.
Convins de necesitatea măririi bibliotecii, Regele a refuzat atât propunerea construirii unei alte clădiri pe un teren mai spaţios, iar localul existent să fie vândut așa că a hotărât cumpărarea caselor politicianului Grigore Păucescu (Peucescu), unde își dădeau întâlnire "cele mai alese minţi ale timpului" printre care și librarul George Ioanid, primul editor din ţară.

4. Fundaţiunea Universitară Carol I - 1916

Extinderea clădirii a fost realizată între 1911- 1914 după planurile aceluiaşi arh. Paul Gottereau, lucrările fiind   executate de fraţii Axerio care au lucrat şi la Castelul Peleş din Sinaia.
Vechiului imobil i s-a mai adăugat un etaj, construcţia iniţială devine una din aripile noii clădiri care se continuă cu un corp principal în formă de arc de cerc îndreptat înspre bd. Calea Victoriei, iar cealaltă aripă de pe strada C. A. Rosetti (Clemenţei ) este simetrică cu cea din strada  Dem. I. Dobrescu (Vămii).

5. 

6 - via radiocultura.ro

7. Piaţa Regele Carol I - 1931

8. - 

În dreapta imaginii este clădirea Băncii Naţiunii (Naţiunei) construită după planurile arh. Otto Maugsch, care a construit și palatul Băncii Comerciale Române din Piaţa Universităţii, într-o manieră asemănătoare. Imobilul a fost demolat in 1939 pentru sistematizarea Pieţei Regele Carol și extinderea Palatului.

8b.  1935

9. - Caleaşca regală în faţa Fundaţiei Regale Carol I

10. - 1929

Biblioteca avea iniţial 3.400 de volume, din care majoritatea au fost dăruite de Rege și de Regină.
Încă din 1900, în al cincilea an de funcţionare, spaţiul se dovedea a fi insuficient faţă de numărul crescând al cititorilor, care de la 18.000 în 1895 ajunsese la 59.000 în 1900.

11.  În stânga este Palatul Jockey Club și Academia, imobil demolat în 1939

12. Palatul Jockey Club, Fundația Carol I și Banca Naţiunei

Regele Carol I obișnuia să viziteze Fundaţia Universitară, singur sau însoţit de un membru al familiei regale sau de un invitat străin.
Rafturile metalice au fost comandate de la Casa Kunscherf din Dresda, mobilierul, cu piele verde a fost comandat la Casa T. Held din Londra.

13. 1910 - Fundația Carol I și Banca Naţiunei

14. - Fundația Carol I si statuia Regelui Carol I via imago.ro

15. 1940 - Palatul Regal, Statuia regelui Carol I, Athenee Palace si BCU

16. - Paradă Armata Română - 1940 - via corbis.com

Imobilul este afectat de bombardamentele germane din 24-26 august 1944 când depozitele de cărți aflate la etaj au fost distruse.
Lucrările de reparații, cu excepția fațadei, s-au încheiat în iulie 1945.

17. - Statuia regelui Carol I din faţă Fundației Universitare Carol I

18. - 

19. Trupe germane

20. 

În 1948, Fundaţia Carol I este desfiinţată ca instituţie particulară și ia fiinţă Biblioteca Centrală a Universităţii "C. I. Parhon" care devine centrul coordonator al reţelei de biblioteci de facultate a Universităţii din București.

21. 

22. 1979

23. BCU şi Palatul Ministerului de Interne (fost sediu Comitet Central al P.C.R)

Vreme de 50 ani, Fundaţia a contribuit la formarea elitei intelectuale românești, îndeosebi printr-o activitate susţinută de acordarea de subvenţii, premii de încurajare, burse studenţilor, cercetătorilor merituoși și prin tipărirea unor lucrări valoroase, a tezelor de licenţă sau de doctorat.

24. 1960

25. 1970 

În timpul Revoluţiei din 1989, clădirea a fost incendiată, pierzându-se fondul bibliotecii alcătuit din cărţi rare fiind distruse peste 500.000 de volume, hărţi rare și aproape 3.700 de manuscrise care aparţineau unor personalităţi marcante ale culturii românești, printre care Eminescu, Maiorescu, I. L. Caragiale, G. Coșbuc, L. Blaga, M. Eliade etc. .

26. 1989 - Revoluția anti comunista - via corbis.com

27. - BCU avariata in Revoluția din 1989

28. - BCU avariata în Revoluția din 1989
via descopera.org

29. - in dreapta - BCU avariata în Revoluția din 1989, in stanga Palat Regal
via descopera.org

30. - Scările B.C.U. -  1 decembrie 1989 - via corbis.com

31. - 25.12.1989 - Casa Păucescu

32. Reparaţia Bibliotecii - 1991

În iunie 2008, pe frontispiciul bibliotecii se revine la vechea titulatură aşa cum a fost din 1914 până în 1948: Fundaţiunea Universitară „Carol I”.

Astăzi complexul arhitectonic B.C.U. se compune din trei corpuri: Palatul Fundației cu sala de lectură, clădirea fostei Bănci Dacia - România, distrusă în incendiul din decembrie 1989 şi care astăzi are funcţie administrativă şi construcţia corpului Boema din strada C. A. Rosetti.

33. BCU Sala Profesorilor - sală de lectură via bcub.ro
- mai multe imagini actuale pe bcub.ro

mai multe informații pe bcub.ro, jurnalul.ro, wikipedia.org, bucurestiulintrozi.ro, historia.roturistinbucurestirovaisamar.wordpress.com
imagini via delcampe.net, bcub.ro, okazii.ro, ebay.com.
via Podul Mogoşoaei Povestea Unei Străzi - Gheorghe Crutzescu

Biblioteca Centrală Universitară

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, fostă Fundaţia Universitară Carol I, imaginea este realizată prin anii '80.
Se remarcă lipsa statuii ecvestre a regelui Carol I care a fost înlăturată de comuniști în 1947 fiind înlocuită de o replică în 2010.

BCU via art.com

mai multe despre BCU pe turistinbucurestirowikibcub.ro
imagini din 1941- 1944 cu zona respectiva pe turistinbucurestiro.