11 septembrie 2012

Biserica Stavropoleos


1. - 

În Centrul Vechi, pe Strada Stavropoleos, în apropiere de Caru' cu Bere se găsește Biserica ortodoxă Stavropoleos, construită în stil brâncovenesc având hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril.

Biserica a fost înălţată în 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat (domnitor al Munteniei între 1719-1730), de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas, din satul Ostaniţa din Epir (Grecia).
Ioanichie, sărac şi umil, s-a stabilit în Mahalaua Grecilor (Mahalaua Ghiorma Banul) pe la 1700 ca să adune danii (donaţii) şi milostenii pentru arhiepiscopia Pogonianei (regiune din Grecia) al cărei metoc (sucursală) era Biserica Ghiormei Banul. Aici, Ioanikie devine în scurt timp duhovnic, cunoscând astfel enoriaşii, de la care a avut priceperea să adune îndeajuns de mulţi galbeni încât să cumpere un loc al jupânesei Despa (născută Brezoianu), la care i-a adăugat încă un teren cumpărat de la Grigorie Greceanu.

2. - 

Pe aceste terenuri a construit mai întâi un han (1722-1724) cu două niveluri, iar în curtea hanului o biserică pe care o termină în vara anului 1729 şi pe care, ajuns mitropolit al Stavropolei o închină mănăstirii Goura din Epir (Grecia). Mănăstirea pe care a construit-o poartă de atunci numele Stavropoleos, după numele vechii mitropolii. Intrarea în curtea hanului se făcea prin intermediul unei porţi mari, aflată pe locul străzii Poștei de acum, din spatele Muzeului de Istorie.

3. - 

4. - 1867 - Biserica Stavropoleos - C. P. Szathmari  

Biserica era susţinută economic de către han, o situaţie frecventă în epocă. Avea plan dreptunghiular, fără turlă, abside şi pridvor. Între anii 1728- 1733 a fost mărită, în formă treflată, ornată în exterior cu un brâu.
Ioanichie moare în 1742 la vârsta de 61 de ani şi este îngropat în biserica sa.

5. - 

Zdruncinat de cutremure, mărunţit de incendii, hanul a ajuns în stare de ruină și a dispărut pe la 1871. Cutremurele au produs avarii grave şi bisericuţei, fiind consolidată în 1852 însă mai târziu este din nou ameninţată cu ruinarea. Turla a fost dărâmată prin 1840 iar biserica a fost lăsată în paragină până în 1888 când devenise deja o ruină.
Restaurarea bisericii începe în anul 1904 când i-a fost redată forma originală, a căpătat o turlă nouă, brâul din piatră și acoperişul iar pictura veche a  fost reparată în 1909 de pictorul preot V. Damian.

6. - 

7. - 1855 - L. Angerer – Biserica Stavropoleos 

8. - 1860

9. - 1861 - C.P. de Szathmari 

10. - 1867 - C.P. de Szathmari  - Manastirea Stavropoleos a Hanului Grecilor

11. - 1865 - Franz Duschek 

12. -  Franz Duschek 

13. -  Franz Duschek 

14. -  Franz Duschek 

15. - 

Cel care a condus lucrările de restaurare a fost arh. Ion Mincu cunoscut pentru planul Școlii Centrale de fete, interiorul Palatului de Justiţie, Casa Vernescu, Casa Monteoru etc.. Ion Mincu a construit în armonie cu stilul bisericii şi clădirile care adăpostesc un interesant lapidariu unde se găsesc frumoase pietre tombale (funerare), cruci, fragmente de frescă recuperate de la bisericile demolate în timpul regimului comunist ba chiar și câteva bucăţi din vechiul Turn al Colţei. După moartea arh. Mincu, lucrările au fost continuate de arh. Al. Zagorit, fiind terminate de prof. C. Dumitrescu, în 1921.

16. - 

17. - 

18. - 

Între anii 1996-2000 s-a efectuat o nouă consolidare, scoaterea igrasiei din fundaţii şi restaurarea picturilor sub îndrumarea prof. Dan Mohanu. În prezent din vechea mănăstire nu a mai rămas decât biserica, alături de care există o construcţie de la începutul sec. al XX-lea care adăposteşte o bibliotecă, o sală de conferinţe şi o colecţie de icoane vechi (de la începutul sec. al XVIII-lea) şi obiecte de cult.

19. - 

20. - 

21. - 1940

22. - 

23. - 

Din anul 1991 biserica este păstorită de părintele Iustin Marchiş, primul ieromonah al bisericii în ultima sută de ani. Comunitatea care locuieşte aici, pe lângă slujbele zilnice, se ocupă cu restaurarea carţilor vechi, a icoanelor şi hainelor sacerdotale (preoţești). Corul bisericii cântă muzică (neo) bizantină (o singură voce susţinută de un sunet prelungit numit ison - acompaniament), acum rar întâlnită în bisericile din România.
Lăcaşul a redevenit Mănăstire de maici, prin grija părintelui paroh Iustin Marchiş. Tot aici este "Fundaţia Stavropoleos" şi "Centrul social pentru copii Sf. Dimitrie".

24. - 

25. - 

26. - 

Prin 1669, strada Stavropoleos a purtat numele altei biserici fiind amintită documentar pentru prima oară ca "Uliţa dinspre Biserica Grecilor" şi când pe ea se formase o adevărată comunitate a elenilor veniţi în Bucureşti.
Numele Stavropoleos este forma românească a cuvântului grecesc "stauropolis", care se traduce prin "Oraşul Crucii".
27. - 

28. - 

29. - 

Daca doriti sa aflati mai multe lucruri despre Centrul Vechi va recomand aplicatia gratuita Android - Bucuresti Centrul Vechi - mai multe pe turistinbucuresti.

poze delcampe.net, okazii.ro
via stavropoleos.roro.wikipedia.orgbucurestiulintrozi.rolibrariasophia.robucurestiinoisivechi.blogspot.rocrestinortodox.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu