6 iulie 2012

Hotel Luvru, azi Hotel Capitol

Calea Victoriei cu Hotelul Luvru (azi Hotel Capitol), în stânga este Restaurantul Modern și Palatul Cercului Militar Național iar în dreapta este Casa Capșa - link google maps.

1. - 

2. - Piața Sărindar 1905

Hotelul Luvru a devenit cunoscut în anul 1935 când belgianul Haitz a deschis la parter vestita Caffe Royal. În 1945, restaurantul lui Haitz s-a închis, iar după o perioadă de reparaţii, în 1976, a fost înfiinţat Hotel Restaurant Capitol.

3. - 

4. - 


Lângă Hotelul Capitol a existat Restaurantul Modern, frecventat în special de deputaţii ţărăniști dar și de filozofii Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Emil Cioran, scriitorul Cezar Petrescu, pictorii Camil Ressu și Nicolae Dărăscu, memorialistul Vintilă Rusu- Sirianu sau sculptorul Constantin Brâncuși.
La Restaurantul Modern cânta și Grigoraș Dinicu (1889- 1949), violonist și compozitor român de origine romă, unde era ascultat de dirijorul și compozitorul Ionel Perlea (1900- 1970) și uneori de compozitorul George Enescu (1881- 1955).

5. - 

6. - 

În anul 1946, restaurantul Modern se închide fiind redeschis în 1954, complet renovat.
După 1957, în cadrul unor reciprocităţi, la Berlin (în partea R.D.G.) și în București, apar restaurante cu specific german și românesc, astfel, Restaurantul Modern devine Restaurantul Berlin.

7. -  Calea Victoriei 1935 - Ziarul Tempo, Zenith, Sampania Rhein

8. - Anunț: fur lastfuhrwerke verboten (de)

9. - 

10. - 

11. Banca Română de Comerț

via bucurestiulintrozi.rowikipedia.orgdelcampe.net

2 comentarii: