17 aprilie 2014

Strada Eugeniu Carada si Pasajul Macca- Villacrosse - Centrul Vechi - Bucuresti

Strada Eugeniu Carada face legătura între strada Lipscani, Pasajul Macca- Villacrosse și str. Doamnei.

1. - Harta Google Maps

2. - Harta 1911 via reptilianul.blogspot.ro


3. - Harta 1984 via urban-plan.ro


     Strada Eugen Carada poartă numele lui Eugen(iu) Carada (1836 – 1910) fost economist politic şi scriitor român care alături de C. A. Rosetti, Ion C. Brătianu şi alţi politicieni ai vremii, a pus bazele presei şi economiei româneşti. A avut roluri importante în Unirea Principatelor de la 1859, Independența de la 1877, a redactat Constituţia din 1866 alături de I. C. Brătianu şi a susţinut financiar lupta românilor din teritoriile asuprite. De asemenea, a fost un scriitor talentat, scrierile lui fiind compuse mai ales din articole din ziare, dar şi din piese de teatru şi poezii.
După terminarea activităţilor legate de recunoaşterea independenţei în cadrul Congresului de la Berlin, Carada înfiinţează în 1880, alături de Ion C. Brătianu, Banca Naţională a României. Deşi nu acceptă funcţia de Guvernator, o preia într-un final pe cea de director, după ce Brătianu l-a ameninţat că îşi dă demisia din Guvern.
Eugen Carada a fost cel care s-a ocupat de tot ce înseamnă începuturile Băncii Naţionale a României prin, organizarea numeroaselor filiale şi centre din toată ţara, el însuşi mergând la Paris pentru a supraveghea tipărirea bancnotelor. Din Franţa s-a întors cu primii bani româneşti: 900.000 de bilete de 20 de lei, 300.000 de bilete de 100 de lei şi 25.000 de bilete de 1.000 de lei. Tot Carada a ales culoarea albastră a banilor, efigia împăratului Traian şi personificarea României ca mamă în mijlocul fiilor ei. Toate acestea au fost desenate de pictorul francez Georges Duval.

     În iunie 1890, BNR, reprezentată de Anton Carp, încheia cu Zoe Lahovary, care avea "autorizaţiunea soţului său, G. Lahovary", o convenţie pentru a se deschide o trecere de 8 m lărgime, în lungime până la proprietatea prinţului Karagheorghevici luând ființă Strada Băncii Naţionale care era paralelă cu grilajul aşezat la 3 m de cele două pavilioane şi avea 8 m lăţime către proprietatea Lahovary. Dupa constructia Palatului BNR dinspre strada Doamnei, aceasta strada a fost desființată.
     În direcţia vest, în momentul inaugurării Palatului BNR, nu era delimitată de o stradă, ci de o fundătură. În urma avizului dat de către Consiliul general, în anul 1891 s-a încheiat o înţelegere între BNR, reprezentată de Th. Rosetti şi Anton Carp, şi avocatul Constantin Mille, ca împuternicit al prinţului Alexis Karagheorghevici. Prinţul Karagheorghevici ceda Băncii terenul aferent prelungirii în linie dreaptă a trecerii private deschise din str. Smârdan printre Banca Naţională şi proprietatea lui G. Lahovary până la aliniamentul ocupat de împrejmuirea şi zidul dinspre "stradela" particulară ce despărţea, spre apus, terenurile Băncii de cele ale prinţului Karagheorghevici via bnr.ro.

4. - Str. Carada in 1916

     Strada Eugen(iu) Carada a mai avut numele de Karagheorghevici (Caragheorghevici) amintind de prinţul sârb Alexis Karagheorghevici, fiul Regelui Serbiei Petru I.
    În cartea Bucureștii de alta dată vol. I, Constantin Bacalbaşa vorbește despre Bucureștiul în perioada 1871- 1884 când 'strada Caragheorghevici nu exista, in loc era o casa mare în care locuia maiorul Misa Anastasievici (Anastasijević), administratorul averei principilor Caragheorghevici, un fanatic partizan al dinastiei actuale din Serbia, suspect și exilat din patrie'.


     Astăzi, dinspre strada Lipscani, înspre str. Doamnei, pe dreapta se găsește Palatul Băncii Naționale (BNR). În trecut aici se afla:
în 1906 - Cafenea Edison - str. Karagheorghevici (azi Eugen Carada) nr. 4
în 1911 - Strada 'Băncei' Naționale intersecție cu str. Caragheorghevici
în 1911 - Teatrul Modern
în 1911 - Creditul Funciar Urban Iași

5. - Palatul BNR la intersecția str. Eugeniu Carada cu str. Lipscani
 Teatrul Modern în  marginea din stânga ?

     Teatrul Modern a ars în 1920 iar la sfârșitul anului 1938 clădirile dinspre strada Doamnei au fost expropriate prin decret regal pentru construcția noului palat al BNR, construcție care a început în 1940.

6. - Reclama Teatrul Modern în 1914 - Strada 'Băncei Naţională' - 
deschis din 15 septembrie pana la 15 aprilie - Proprietar M. Cohen 

Eugeniu Carada nr. 2 - în 1938:
 Goldring Adolf - Eugen Carada nr. 2 - SI 4-2315 - Ceasornice
 Agenţia Publicitate Carol Schulder - Eugen Carada 2 - SI 3-4770

7. - Str. Carada intersecție Lipscani in 2011 by rafael-britto


8. - Strada Eugen Carada 2010 by ven mihail - panoramio.com

9. - Palatul Băncii Naționale - 1924 - intersecție Lipscani cu Eugen Carada

     Pe strada Lipscani, la intersecţia cu strada Eugen Carada, a fost amplasat în 1924 un grup statuar încoronat cu bustul în bronz al lui Carada. Ansamblul conţinea, de asemenea, lucrate în bronz, figuri alegorice și trei basoreliefuri reprezentând momente importante ale vieţii acestuia. Monumentul principal a fost realizat de sculptorul francez Ernest Dubois, iar soclul de piatră de Dimitrie Măţăoanu.
Ernest Dubois a mai realizat în 1903 statuia lui I.C. Brătianu de la Universitate, din intersecţia bulevardelor Colţei (azi bdul. I. C. Brătianu) și Carol I iar în 1904 monumentul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino din Grădina Icoanei.
     În anul 1948, comuniștii au hotărât distrugerea monumentului care îl reprezenta pe Eugen Carada dar în 2013 BNR a inaugurat monumentul refăcut, opera sculptorului Ioan Bolborea care a mai realizat grupul statuar Căruța cu paiațe din fața TNB și Fântâna Vioara Spartă instalată în parcul Colțea.

10. - Monument Eugeniu Carada

11. - Monument Eugeniu Carada în 1924 via wikipedia.org

12. - Monument Eugeniu Carada în 2013 - via simplybucharest.ro

13. - Str. Eugeniu Carada - Palat BNR corp Vechi - înspre Lipcani

14. - Str. Eugeniu Carada - Palat BNR corp Nou - înspre str. Doamnei-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Dinspre strada Lipscani, înspre str. Doamnei, pe partea stângă sunt imobilele cu număr impar str. Eugeniu Carada nr.: 1, 3, 5, 7, 9.

Eugeniu Carada nr. 1
Azi FRDS (Fondul Român de Dezvoltare Socială)
- fost Banca de Comerţ Exterior și Banca de Scont - Monument istoric din 1903 (1910 ?) - stil eclectic, arh. Otto Maugsch
în 1906 - Speranța - societate anonima, pentru exploatarea solului și subsolului - Caragheorghevici nr. 1
în 1911 - Banca de 'Scompt' (Lipscani nr. 23)
în 1920 - la parterul Băncii de Scont o sucursală a agenţiei de voiaj Wagons Lits Cook

Există un documentar Catastrofa de la Banca de Scont (1914) despre prăbușirea unei parți a clădirii  în septembrie 1914.


15. - Fosta Bancă de Comerţ Exterior și Banca de Scont în 2014

16. - Intersecție Lipscani cu str. Eugeniu Carada

17. 'Architect O. Maugsch'

18. Sigla B.S. - Banca de Scont

19. Strada Eugeniu Carada dinspre Lipscani

20. - Sigla B.S. - Banca de Scont

21. Intrare Banca - Sigla B.S.  

22. -  Str. Eugeniu Carada înspre Lipscani - stânga zidul Teatrului Modern via formula-as.ro
Reclama Banca Anglo - Română ?

23. - Palatul BNR dinspre Lipscani 1920 
- în depărtare casa unde se va construi Palatul Băncii de Scont

24. - Palatul BNR dinspre Lipscani 

25. - Palatul BNR dinspre Lipscani în 1926

26. - Palatul BNR dinspre Lipscani în 1920 - în depărtare Palatul Băncii de Scont

27. - Palatul BNR dinspre Lipscani - în depărtare Palatul Băncii de Scont

28. - Palatul BNR dinspre Lipscani - stânga reclamă Banca de Scont

29. - Palatul BNR dinspre Lipscani 

30. - Str. Eugeniu Carada 2009 via romaniapozitiva.ro

31. - Str. Eugeniu Carada înspre Lipscani - 2013 by carpathianland via flickr.com

Eugeniu Carada nr. 3
în 1911 - Creditul Iași
în 1938 - Bitumul Matitza - Eugen Carada 3 - 3-167 - Asfalt Miniere, Societăţi
Azi Sediul Avocatul Poporului

32. - Sediul Avocatul Poporului

Eugeniu Carada nr. 5 - intrare Pasaj Macca- Villacrosse 
în 1906 - Ziarul Secolul - Karagheorghevici nr. 5
în 1911 - Pasagiul Băncei
în 1938:
 Banca Anglo Română - Eugen Carada 5 - SI 3-264
 Danube The Oil - Eugen Carada 5 - 3-2780 - Uleiuri
 Consulat Olandez - Eugen Carada 5 - 4-0224
Azi Sis Academy (5-7), Romadria Confort

33. Intrare Pasaj Macca- Villacrosse în 2014 

34. - Intrare Pasaj Macca- Villacrosse în 1940 by  Margaret Bourke White via life.com
- imagine realizata dinspre str. 'Bancei Nationale'

35. - Intrare Pasaj Macca- Villacrosse în 2013 via xplorio.ro

36. - Intrare Pasaj Macca- Villacrosse în 1940 - by  Margaret Bourke White -  via life.com
- inscripție la intrarea în pasaj: 1891 - Pasagiul Bancei Nationale - Reclamă Kardex, Nicolae Ivanovici, Roneo, Încălțăminte solida 'La ofiteru'

37. - Intrare Pasaj Macca- Villacrosse - reclama Aida

38. - Decorațiuni intrare Pasaj Macca- Villacrosse

38b. - Vedere înspre BNR - anii '70 (foto Gheorghe Dumitru) - Bucureștiul in imagini


Eugeniu Carada nr. 7
 - în 1938:
 Banca Incasso și Comerț - Eugeniu Carada 7 - 3-7253
 Consiliul superior bancar - Eugeniu Carada - 4-40365
 Locuință comisar şef BNR - Eugen Carada 7 - SI 4-036
 Arie - Eugen Carada 7 - SI 3-8488 - Cafea, Magazine
 Tennenbaum & Proch - Eugen Carada 7 - SI 3-0974 - Cerealişti
 Consumul Basarabia - Eugen Carada 7 - 3-8695 - Coloniale, Magazine
 Librărie Hasefer Henry Steinberg - Eugen Carada 7 - SI 3-7360
 Institutul American din România - Amicii Statelor Unite - Eugen Carada 7 - 4-8118
 Liga Navală Română - Eugen Carada 7 - 3-4908
Azi Entourage, Cafeneaua Carada

39. - Strada Eugeniu Carada in 2014

40. - Str. Eugeniu Carada 2013 by carpathianland via flickr.com

Eugeniu Carada nr. 9
în 1911 - Creditul Iași
în 1938:
 Victoria - Eugen Carada 9 -  5-5720 - Agentură şi comision
 Straja Ţării - Eugen Carada 9 - 5-4461

41. Str. Eugeniu Carada via orasulvechi.ro

42. Str. Doamnei intersecție cu str. Str. Eugeniu Carada
- în dreapta este Palatul Băncii Marmorosch Blank

Pe peretele clădirii de mai sus este o placă memorială care ne anunță că aici a locuit filantropul sârb Misa Anastasievici


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pasajul Macca- Villacrosse face legătura între strada Eugen Carada și bd. Calea Victoriei.

43. - Pasaj Macca- Villacrosse via vxside.deviantart.com

44. - Pasaj Macca- Villacrosse 2008 by adi mera

45. - Pasaj Macca- Villacrosse 2011 by alexandru panoiu  
Cafenea Egipteana - Valea Regilor

46. - Pasaj Macca- Villacrosse  2013 via hailabord.ro - Optica

47. - Pasaj Macca- Villacrosse 2008 by tomiko

48. - Pasaj Macca- Villacrosse  2013

     La începutul sec. al XIX-lea, Scarlat Câmpineanu a ridicat pe acest loc un han pentru "muşteriii înstăriţi" han ce este cumpărat pe la sfârșitul sec. al XIX-lea, de frații Ion și Petrache Serafim, ultimul fost traducător la Consulatul Franţei din Bucureşti, 'tălmaci' al lui Napoleon în campania din Rusia.
     Polixenia, fiica lui Serafim, se căsătorește cu arhitectul francez de origine catalană, Xavier Villacrosse (arhitect şef între 1837- 1841) primind ca zestre moşia dinspre strada Karagheorghevici (azi str. Eugen Carada), iar sora ei, Anastasia, primește partea dinspre Calea Victoriei la căsătoria cu Mihail Macca, negustor de blănuri şi politician grec.    
     Terenul este cumpărat în 1850 de un anticar ungur care ridică pe locul hanului un mic hotel numit Stadt Pesth (oraşul Pesta) cu 9 camere la etaj, iar la parter cu o cafenea cu şantan (spectacole) despre care Gh. Crutzescu spune în volumul "Podul Mogoşoaiei" că "a fost locul de întâlnire a tot ce era femei de viaţă şi «jeunesse dorée» în Bucureşti, iarna, într-o sală lungă şi joasă, vara într-o grădină aflată între pasagiile de azi cântau şi jucau artiste ungare şi germane".  
     La sfârşitul sec. al XIX-lea capitala devine din ce în ce mai aglomerată, aşa că municipalitatea hotărăşte să construiască în mijlocul oraşului un pasaj pietonal după modelul celor existente în capitalele occidentale.
     Primăria cumpără casele lui Xavier Villacrosse şi Mihail Macca însă nu poate cumpăra şi hotelul Stadt Pesh, proprietarul refuzând vânzarea acestuia. Arhitectul Felix Xenopol, desemnat cu realizarea acestei lucrări, se vede nevoit să creeze un pasaj în formă de potcoavă care să înconjoare hotelul rămas în mijloc. 
     Încă de la începuturile pasajului se puteau găsi aici diferite magazine la parter precum şi instituţii publice, cum ar fi primul sediu al Bursei de Valori Bucureşti.
    Pasajul a fost acoperit cu sticlă galbenă pentru a crea o atmosferă de intimitate şi bogat ornamentată cu stucaturi (amestec de ipsos cu praf de marmură) la care se adaugă portalul monumental de la intrarea dinspre strada Eugen Carada.
     Între 1960-1980 pasajul era cunoscut sub denumirea de Pasajul Bijuteria după numele magazinului de pe Calea Victoriei.

49. - Pasaj Macca- Villacrosse 1940 - by Margaret Bourke White - via life.com
Bodega Bere Azuga

50. - Pasaj Macca- Villacrosse 1940 - by  Margaret Bourke White -  via life.com
Cafeneaua Macca

50b. - Cafeneau Macca via Caleidoscop


51. - Pasajul-Macca-Villacrosse - via tai-tai.net

52. - Pasaj Macca- Villacrosse 2009 by noridamar

53. - Pasaj Macca- Villacrosse 2008 by  plenum

Pasaj Villacrosse
nr. 7, 9, 13
în 1938: Bijuteria Pasaj 'Vilagros'
  nr. 7 - Central - Pas. Central Vilagros nr. 7 - SI 4-7716 - Bijuterii, ceasornicării
  nr. 9 - Banca Cotnăreanu I. L. & A. Marian - Pasaj Vilagros nr. 9 b - SI 4-5592
  nr. 13 - Cometal Mihail Conea - Pas. Vilagros 13 - 5-5816

Bd. Calea Victoriei nr. 14 - în 1939:
  Chic de Paris confecțiuni - Victoriei 14 SI - 3-4662
  Banca Campus & Bassa - Victoriei 14 SI - 3-7168
  Bijuteria Elitei - Cl. Victoriei 14 SI - 4-1049
  Pompadur - Cl. Victoriei 14 SI - 4-1274 - Croitorii de dame
  Farmacia Naţionala - Cl. Victoriei 14 SI - 3-7766
  Laborator Dr. Coniver - Cl. Victoriei 14 - 5-4041
Azi Ma dame

Bd. Calea Victoriei nr. 16 - în 1938:
  Banca Almosnino - Cl. Victoriei 16 SI - 3-2294
  Blănuri Sabego S. B. Godenberg şi Fii - Cl. Victoriei 16 SI - 4-5860
Azi Valea Regilor, Damage Club (Calea Victoriei 16-18-20), Restaurant Pekin, Cafe Bistro Villacrosse, La Highlanderi, Nirvana Cafenea, Aida Pub Cafe, Azuko Bar & Coffee, Bemolle Cafe (16-18-20), Beer O'Clock

54. - Pasaj Macca- Villacrosse 1940 - by  Margaret Bourke White -  via life.com
AL Munteanu, Croitorie, Pour ..

55. - Pasaj Macca- Villacrosse 2010 by stefan-aigner

56. - Pasaj Macca- Villacrosse via bemollecafe

57. - Pasaj Macca- Villacrosse 1940 - by Margaret Bourke White - via life.com
Libraria Colos, Suzi, Frizerie, Dentara platina, Eugenie

58. - Pasaj Macca- Villacrosse 2007 by dalbera

59. - Pasaj Macca- Villacrosse 2011 by brinzei

60. - Pasaj Macca- Villacrosse cca 1933 - via fb.com/bucuresti.minus.50
Reclama Optica - Ochelari, Confectionam ..

61. - Pasaj Macca- Villacrosse 2008 by irene spadacini

62. - Pasaj Macca- Villacrosse 2007 by yony_ro via flickr

63. - Ieșire Pasaj Macca- Villacrosse 2010 înspre Calea Victoriei by stefan aigner

64. - Intrare Pasajul Villacrosse via bigcitylige_ro

65. - Calea Victoriei în 1940 - by Margaret Bourke White - via life.com
Calea Victoriei 22, arh. Radu Dudescu, Banca, Etajul I Stofe englezesti Krontex, 20, Stofe fine Fintex

66. - Calea Victoriei în 2013 via Google Maps

67. - Pasajul Villacrosse de pe Bancorex - by stefan tuchila

Bd. Calea Victoriei nr. 18 - în 1938:
  Banca Marcovici & Wechsler - Victoriei 18 - 3-4940
  Blănărie Sabego S.B. - Cl. Victoriei 18 SI
  Croitorie Fony - Cl. Victoriei 18 5-5083
  Dentist Avgherinide Mihai - Cl. Victoriei 18 - 5-5082
Azi LD Gold Invest

68. - Calea Victoriei anul 1977

69. - Coafor Leon in 1931 by FC
Calea Victoriei nr. 18

Bd. Calea Victoriei nr. 20 - în 1938:
  Banca Haim & Co - Victoriei 20
  Oleagian D. Ranhorn - Cl. Victoriei 20 Pas - 4-8688 - Cerealişti
  Magazinul Original - Victoriei 20 - 3-4791
  Zuckerman Amaiia - Victoriei 20 - 3-9743 - Croitorii de dame
  Negreanu - Victoriei 20 - 4-1063 - Încălțăminte
  Fintex - Cl. Victoriei 20 - 3-6924 - Postăvarii
Azi Romartizana SCM 16-20

70. - Intrare în Pasaj dinspre Calea Victoriei în 2012 - Expo Moda
 by Calinos - wikimedia.org

71. - Calea Victoriei - via ceasuripentruromania.ro
Reclama 'Magasin General', G. C. Nicolau, Steriana Oprescu

72. - Calea Victoriei 2013 via Google Maps

73. - Calea Victoriei - Expo Moda - Romartizana - 2007 by - dalbera

74. D. Mihailescu & D. Negreanu - Pas. Maca 2 - by FC

75. - La Valiza - Calea Victoriei nr. 20

Bd. Calea Victoriei nr. 22 - în 1938:
  Soc. Naţională de Construcţiuni șantier BNR - Cl. Victoriei 22

Bd. Calea Victoriei nr. 24 -
-

Bd. Calea Victoriei nr. 26 - în 1938:
  Confecțiuni Neuman M. - Victoriei 26 SI - 3-7046
  Prinţesa - Cl. Victoriei 26 SI - 4-8786
  Spielmann David - Victoriei 26 SI - 3-7308
  ACD - Cl. Victoriei 26 SI - 5-591 - Depouri dentare
  Neuman - Victoriei 26 SI - 3-7046 - Haine bărbăteşti
  Filipescu G. Ene - Cl. Victoriei 26 - Incălţăminte
  Cent Miile Chemises - Cl. Victoriei 26 S1 - 4-099 - Lingerie
  Select Mode - Victoriei 26 SI - 5-0812 - Mode
  Langer Freres - Victoriei 26 SI - 3-4993 - Postăvarii
 Azi Trattoria del tatoli

Bd. Calea Victoriei nr. 28
în 1901 - Fotograf Joseph Torok - 28 Calea Victoriei - în Pasagiul 'Vilagros'
în 1938:
  Sussman Fraţi - Cl. Victoriei 28 SI - 3-8632 - Bijuterii, ceasornicării
  Dacia M. N. Frenklan - Cl. Victoriei 28 - 4-6889 - Colecturi de Stat
  Superb Bilig O. - Cl. Victoriei 28 SI - 4-7894 - Confecţiuni
  Librărie Cultura Poporului - Cl. Victoriei 28 SI - 3-5620

76. - Reclama în Pasaj - 2006 via metropotam.ro
Arta si Precizie - Calea Victoriei 156-20 - Pasaj Villacros

77. - Reclama în Pasaj 2006 via metropotam.ro

78. - Reclama în Pasaj 2006 via metropotam.ro
Croitorie Femei

79. - Remington - Nicolae Ivanovici & Co. - 'Pasagiul Villagros'

80. - Calea Victoriei nr. 28 - anul 1924
Remington Portable - Nicolae Ivanovici et C_ie


Mai multe imagini pe reptilianul.blogspot.ro.via metropotam.ro, urbo.ro, life.com, bucurestiivechisinoi.ro, zf.ro, politeia.org.ro, orasulluibucur.blogspot.com,  marapopa.blogspot.com, București - ghid turistic,istoric, artistic de Silvia Colfescu, fb.com/bucuresti.minus.50

Un comentariu:

  1. Edit - Planul Cadastral (236 MB) din 1911 îl găsești aici: https://goo.gl/iNhY1j

    RăspundețiȘtergere